Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Hợp tác xã KDTH Xe hơi HT69 Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0888296996
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Hoàng Việt Thắng
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600303862

Hợp tác xã Cà phê Tiến Thành

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0332.849762
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lường Thị Lanh
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã NN&DV Tà Lèng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0916106127
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Cà Thị Xuyến
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600320346

Hợp tác xã Thế giới 1 nhà điện biên

 • Quận/huyện:
 •   0914932568
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Thanh Nga
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Nông lâm Mường Xanh

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0973300922
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần xuân Định
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Nam Hoàng Anh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0904884112
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vũ văn Hưng
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600323770

Hợp tác xã Đổi Mới

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   01252755726
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lù Văn Tuấn
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Hợp Sức

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0393.090.158
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Tòng Văn Quân
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Tuấn Anh

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0965850079
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Thanh Thuận
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Liên Minh

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0943.579.782
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: 0943.579.782
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã chăn nuôi đại gia súc Bản chăn II

 • Quận/huyện:
 •   0345195521
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lường Văn Định
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Anh Khoa

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0971614666
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Hoàng Tiến Đại
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã DV Thủy Lợi Quài Cang

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0359340089
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Biên
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Thủy sản Nậm Mức

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0328643046
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Thiên
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã SX Rượu Pê Mông

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0376057941
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: 0376057941
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Chợ Suối Lư

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0352523054
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vương Thị Bắc
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Quang Minh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0968144409
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vũ Thị Ninh
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Phong Phú

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0917010022
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Ngô Phạm Phong
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Thanh Phong

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0852071993
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: 0852071993 Lò Thị Hảo
 • Kênh phân phối: Sản xuất

HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0397450819
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Màng Văn Niêm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600314920