Thư mời tham gia Hội chợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 19 (Quảng Châu,  Trung Quốc)

Thư mời tham gia Hội chợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 19 (Quảng Châu, Trung Quốc)

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Chương trình dự kiến như sau

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2024

Mời tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2024

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Xuân Giáp Thìn tỉnh Hưng Yên  năm 2024

Mời tham gia Hội chợ Xuân Giáp Thìn tỉnh Hưng Yên năm 2024

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Xuân Hậu Giang – Giáp Thìn 2024

Mời tham gia Hội chợ Xuân Hậu Giang – Giáp Thìn 2024

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ  Triển lãm sản phẩm OCOP  Quảng Ngãi năm 2023

Thư mời tham gia Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh, thành phố Miền Trung và Tây Nguyên

Thư mời tham gia Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh, thành phố Miền Trung và Tây Nguyên

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Hỗ trợ mô hình Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt

Hỗ trợ mô hình Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt

Mô hình chợ 4.0 góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Xem thêm

Thư mời tham gia Đoàn xúc tiến thương mại khảo sát thị trường Cuba

Thư mời tham gia Đoàn xúc tiến thương mại khảo sát thị trường Cuba

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia.

Xem thêm

 Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại Yên Bái năm 2023

Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại Yên Bái năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Nam Bộ.

Thư mời tham gia Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Nam Bộ.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm