Các chức năng của phần mềm

Các chức năng chính của hệ thống phần mềm bản đồ số ngành Công Thương tỉnh Điện Biên:

  •  Dòng chảy hàng hóa theo cấp từ Nhà sản xuất -> Nhà phân phối -> Đại lý -> Cửa hàng.
  •  Quản lý cở sở dữ liệu lĩnh vực xăng dầu, LPG.
  •  Bản đồ các địa điểm các Hợp tác xã.
  •  Đánh giá tình hình phân phối hàng Việt theo từng địa bàn huyện thị.

Xây dựng và vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên đáp ứng các yêu cầu cho việc phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng; phục vụ công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, điều hành, quản lý nhà nước về thương mại của tỉnh Điện Biên.