Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Cửa hàng xăng dầu số 08 - Vàng Đán

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0215 3813929
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600191690

Cửa hàng xăng dầu Mường Nhé

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0946059116
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600325030

Cửa hàng xăng dầu xã Noong U

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty:

Trạm xăng dầu công an tỉnh Điện Biên ( không hoạt động)

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153810252
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Mã số thuế: 5600189483

Cửa hàng xăng dầu petrolimex 33

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0215 3810 590
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Mã số thuế: 5600128113

Cửa hàng xăng dầu Thái Kiên

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0945462068
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600192662

Cửa hàng xăng dầu số 2 Thanh Nưa

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0946059116
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600325030

Cửa hàng xăng dầu Hùng Khánh

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   02153868185
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600180025

Của hàng xăng dầu Na Sang

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   02153837345
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600237867

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Trung tâm Suối Lư

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0988867784
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600207083

Cửa hàng xăng dầu xã Nà Nhạn

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0963419569
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600320018

Cửa hàng xăng dầu Đồi Cao (tạm ngừng hoạt động)

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0215 3827 463
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Mã số thuế: 5600191690

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 24

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0215 3810 590
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Mã số thuế: 5600128113

Cửa hàng xăng dầu Nà Hỳ

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0215 3810 590
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Mã số thuế: 5600128113

CHXD Pu Nhi

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0967 718686
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600320226

CHXD Quyết Thắng

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   +84
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600119599

Cửa hàng xăng dầu A1

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153927698
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600207372

Cửa hàng xăng dầu số 29

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0215 3810 590
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Mã số thuế: 5600128113

Cửa hàng xăng dầu xã Thanh Chăn

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   02153837345
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600237867

Cửa hàng xăng dầu xã Mường Pồn

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   04 322 428 35
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 0106954535