Danh sách siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Siêu thị Tâm đỏ

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng I
 • Loại hình:
 •   0906183898
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 5000 m2

Siêu Thị Hoa Ba

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng I
 • Loại hình:
 •   +8402303833338
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 6000 m2

Siêu Thị Điện Máy Thanh Oánh

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng I
 • Loại hình:
 •   0916516136
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 5000 m2