Mời tham gia Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã tại Nghệ An

Mời tham gia Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã tại Nghệ An

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Tây Nguyên - Kon Tum 2024

Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Tây Nguyên - Kon Tum 2024

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Thông báo tạm hoãn Hội chợ Công nghiệp, Thương mại vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang năm 2024

Thông báo tạm hoãn Hội chợ Công nghiệp, Thương mại vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang năm 2024

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã tại Bắc Giang

Mời tham gia Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã tại Bắc Giang

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã tại Đà Nẵng

Mời tham gia Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã tại Đà Nẵng

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ  Công nghiệp, Thương mại vùng Đồng bằng sông Cửu Long -  Tiền Giang năm 2024

Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp, Thương mại vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang năm 2024

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ  Hàng Việt Đà Nẵng 2024 – Tôn vinh sản phẩm OCOP

Mời tham gia Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2024 – Tôn vinh sản phẩm OCOP

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ  EWEC - Đà Nẵng 2024

Mời tham gia Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2024

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ  nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội 2024

Mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội 2024

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm