mời tham gia “Phiên chợ đặc sản, hàng quà tặng, thủ công mỹ nghệ, OCOP tại Hà Nội”

mời tham gia “Phiên chợ đặc sản, hàng quà tặng, thủ công mỹ nghệ, OCOP tại Hà Nội”

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình năm 2023

mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia chuỗi Phiên chợ nông sản đặc sản vùng miền 2023

mời tham gia chuỗi Phiên chợ nông sản đặc sản vùng miền 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Tây Nguyên - Đắk Nông 2023 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Tây Nguyên - Đắk Nông 2023 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại sản phẩm OCOP và Làng nghề - Bình Định năm 2023

Mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại sản phẩm OCOP và Làng nghề - Bình Định năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức XTTM”

mời tham gia Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức XTTM”

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Đoàn Xúc tiến đầu tư – thương mại tại Trung Quốc

mời tham gia Đoàn Xúc tiến đầu tư – thương mại tại Trung Quốc

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023

mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2023 – Tôn vinh sản phẩm OCOP

mời tham gia Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2023 – Tôn vinh sản phẩm OCOP

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình cấp quốc về Xúc tiến thương mại năm 2023 tại tỉnh An Giang

mời tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình cấp quốc về Xúc tiến thương mại năm 2023 tại tỉnh An Giang

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo việc dừng tổ chức Hội chợ Hùng Vương năm 2021 tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết.

Xem thêm