Mời tham gia Tuần Văn hoá, Du lịch Điện Biên - Thanh Hoá tại tỉnh Thanh Hoá, năm 2024

Mời tham gia Tuần Văn hoá, Du lịch Điện Biên - Thanh Hoá tại tỉnh Thanh Hoá, năm 2024

Sở Công Thương Điện Biên trân trọng thông báo và mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hoá địa phương tại quận Tây Hồ; thị xã Sơn Tây; huyện Đông Anh

Thư mời tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hoá địa phương tại quận Tây Hồ; thị xã Sơn Tây; huyện Đông Anh

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Tuần Văn hoá, du lịch Điện Biên – Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thư mời tham gia Tuần Văn hoá, du lịch Điện Biên – Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia chương trình Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2023

Thư mời tham gia chương trình Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ  Nông nghiệp quốc tế đồng bằng  Bắc Bộ 2023

Thư mời tham gia Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ mua sắm cuối năm Đồng Nai 2023

Thư mời tham gia Hội chợ mua sắm cuối năm Đồng Nai 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Thư Mời tham gia Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt – Trung lần thứ 15 năm 2023 (Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc)

Thư Mời tham gia Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt – Trung lần thứ 15 năm 2023 (Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc)

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia.

Xem thêm

Thư mời tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, sản xuất lúa gạo, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023

Thư mời tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, sản xuất lúa gạo, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ thương mại ngã ba biên giới  Lào - Việt Nam - Trung Quốc và lễ hội chè tỉnh Phong Sa Ly  năm 2023

Thư mời tham gia Hội chợ thương mại ngã ba biên giới Lào - Việt Nam - Trung Quốc và lễ hội chè tỉnh Phong Sa Ly năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng  tỉnh Gia Lai

Thư mời tham gia Hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tỉnh Gia Lai

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm