mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023

mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023

mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội 2023

mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội nghị “Định hướng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số trong thời kỳ VUCA”.

Mời tham gia Hội nghị “Định hướng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số trong thời kỳ VUCA”.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội năm 2022

mời tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội năm 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ hàng Việt – Đặc sản vùng miền – Sản phẩm OCOP 2022 tại thành phố Hải Phòng

mời tham gia Hội chợ hàng Việt – Đặc sản vùng miền – Sản phẩm OCOP 2022 tại thành phố Hải Phòng

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Đông Bắc – Tuyên Quang năm 2022

Mời tham gia Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Đông Bắc – Tuyên Quang năm 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc -  Hòa Bình 2022

Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Hòa Bình 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ

Mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội thương mại và triển lãm trưng bày sản phẩm trà, tơ lụa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương

Mời tham gia Hội thương mại và triển lãm trưng bày sản phẩm trà, tơ lụa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm