Mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại sản phẩm OCOP và Làng nghề - Bình Định năm 2023

Mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại sản phẩm OCOP và Làng nghề - Bình Định năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức XTTM”

mời tham gia Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức XTTM”

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Đoàn Xúc tiến đầu tư – thương mại tại Trung Quốc

mời tham gia Đoàn Xúc tiến đầu tư – thương mại tại Trung Quốc

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023

mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2023 – Tôn vinh sản phẩm OCOP

mời tham gia Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2023 – Tôn vinh sản phẩm OCOP

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình cấp quốc về Xúc tiến thương mại năm 2023 tại tỉnh An Giang

mời tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình cấp quốc về Xúc tiến thương mại năm 2023 tại tỉnh An Giang

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo việc dừng tổ chức Hội chợ Hùng Vương năm 2021 tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết.

Xem thêm

mời tham dự chương trình Đoàn Giao dịch thương mại tại Úc

mời tham dự chương trình Đoàn Giao dịch thương mại tại Úc

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại và Diễn đàn giao thương tại Tokyo, Nhật Bản

mời tham gia Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại và Diễn đàn giao thương tại Tokyo, Nhật Bản

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề - Tuyên Quang năm 2023

mời tham gia Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề - Tuyên Quang năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

V/v mời tham gia chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia tại tỉnh Phú Thọ nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023

V/v mời tham gia chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia tại tỉnh Phú Thọ nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm