Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực ĐBSH – Bắc Ninh 2022

Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực ĐBSH – Bắc Ninh 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Đông 2022

Mời tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Đông 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2022

Mời tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần 1 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mời tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần 1 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham dự chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương tại Lào Cai năm 2022.

Mời tham dự chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương tại Lào Cai năm 2022.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

 Mời tham gia Hội nghị kết nối cung cầu giữa tỉnh Đắk Nông với các tỉnh, thành phố năm 2022

Mời tham gia Hội nghị kết nối cung cầu giữa tỉnh Đắk Nông với các tỉnh, thành phố năm 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên

Mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ triển lãm thương mại quốc gia Festival Hoa Đà Lạt năm 2022.

Mời tham gia Hội chợ triển lãm thương mại quốc gia Festival Hoa Đà Lạt năm 2022.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2022

Mời tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Chương trình “Tự hào hàng Việt Nam” – “Tinh hoa hàng Việt Nam”

Mời tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Chương trình “Tự hào hàng Việt Nam” – “Tinh hoa hàng Việt Nam”

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm