Thư mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Đồng Bằng  Sông Hồng - Hải Phòng năm 2023

Thư mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Đồng Bằng Sông Hồng - Hải Phòng năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam  năm 2023

Thư mời tham gia Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ và  Hội nghị tại tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Thư mời tham gia Hội chợ và Hội nghị tại tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh Cao Bằng năm 2023

mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh Cao Bằng năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2023 và Chương trình Xúc tiến sắc màu nông sản thời kỳ 4.0 - Thái Nguyên 2023.

Thư mời tham gia Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2023 và Chương trình Xúc tiến sắc màu nông sản thời kỳ 4.0 - Thái Nguyên 2023.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2023.

Thư mời tham gia Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2023.

       Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm tại Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng Sông Hồng năm 2023.

Thư mời tham gia gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm tại Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng Sông Hồng năm 2023.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp của vùng đối với đồng bào các dân tộc xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm