Dự thảo Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025

Dự thảo Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025” và “Quyết định ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021– 2025

Căn cứ Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Nghị định về Thương mại điện tử;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia;

Căn cứ văn bản 3825/BCT-TMĐT ngày 28/5/2020 của Bộ Công Thương về việc xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ văn bản số 1049/UBND – KT ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ văn bản số 1589/UBND – KT ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025.

Sở Công Thương Điện Biên xây dựng dự thảo: “Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025” và “Quyết định ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021– 2025”

(Có văn bản dự thảo gửi kèm theo)

Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban,  ngành tỉnh nghiên cứu và tham gia ýkiến vào các dự thảo trên. Ý kiến tham gia của quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công Thương Điện Biên Tổ 7, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ trước ngày 25/6/2020 để tổng hợp, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ ttxttmdienbien@gmail.com. (dự thảo Kế hoạch đã được đăng tải trên Website  http://congthuongdienbien.com  mục Tin tức – Xúc tiến thương mại). Mọi vướng mắc xin liên hệ ĐT: 02153.926.186 hoặc 0886565282(đ/c Nguyễn Trọng Minh, Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên)./.


Tin khác

Mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng Sông Hồng – Hưng Yên 2022

Mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng Sông Hồng – Hưng Yên 2022 / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Thư mời tham gia Hội chợ đặc sản Vùng miền Việt Nam 2022.

Thư mời tham gia Hội chợ đặc sản Vùng miền Việt Nam 2022. / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia.

Mời tham gia Hội chợ Công Thương Quảng Ngãi 2021.

Mời tham gia Hội chợ Công Thương Quảng Ngãi 2021. / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Mời tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Chương trình “Tự hào hàng Việt Nam” – “Tinh hoa hàng Việt Nam”

Mời tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Chương trình “Tự hào hàng Việt Nam” – “Tinh hoa hàng Việt Nam” / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên

Mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia