mời tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội năm 2022

mời tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội năm 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ hàng Việt – Đặc sản vùng miền – Sản phẩm OCOP 2022 tại thành phố Hải Phòng

mời tham gia Hội chợ hàng Việt – Đặc sản vùng miền – Sản phẩm OCOP 2022 tại thành phố Hải Phòng

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Đông Bắc – Tuyên Quang năm 2022

Mời tham gia Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Đông Bắc – Tuyên Quang năm 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc -  Hòa Bình 2022

Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Hòa Bình 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ

Mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội thương mại và triển lãm trưng bày sản phẩm trà, tơ lụa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương

Mời tham gia Hội thương mại và triển lãm trưng bày sản phẩm trà, tơ lụa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc, Nam Định năm 2022

Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc, Nam Định năm 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung – cầu hàng hóa tỉnh Nam Định năm 2022

Mời tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung – cầu hàng hóa tỉnh Nam Định năm 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2022

Mời tham gia Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm