Danh sách nhà phân phối xăng dầu

Quận/huyện


CÔNG TY TNHH THÁI KIÊN ĐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0945462068
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600192662

CÔNG TY TNHH AN LỘC ĐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0946059116
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600325030

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASAHI ĐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0967 718686
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600320226

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUYẾT THẮNG ĐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600119599

CHI NHÁNH XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI KHU VỰC TÂY BẮC- CÔNG TY TNHH MTV TCT XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 0100108688-054

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Ánh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0915158880
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Mã số thuế: 5600217349

CÔNG TY TNHH VINAGA ĐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0215 3827800
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600192616

Doanh nghiệp tư nhân Nhất Trụ

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153780165
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Mã số thuế: 5600205135

Doanh nghiệp tư nhân Phú Vui Quảng Lâm

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   01699993339
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Mã số thuế: 5600268061

Doanh nghiệp tư nhân Phúc lợi

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0215 3827 463
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Mã số thuế: 5600191690

Công ty TNHH Trường Phúc Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0365 655 556
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600311849

Công ty TNHH Sáu Linh

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   02153845234
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600296453

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Duy Hồng

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0917336274
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600169374

Công ty TNHH Hoàng Bắc Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0948543989
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600190658

Công ty TNHH Vũ Hà Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0947011368
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600297224

Công ty TNHH Xây dựng An Phong Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0982 399391
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600274178

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   02153862582
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600149730

Công ty TNHH TM và XD Sơn Trang

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0215 3813929
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600191690

Công ty TNHH Thu Hường Mường Phăng

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600312313

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SỐ 36

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   +84
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600158622