Danh sách nhà phân phối xăng dầu

Quận/huyện


CÔNG TY TNHH LỘC DƯƠNG ÐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0963419569
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600320018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kim Yến Tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153837345
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600237867

Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Dầu Khí Hà Nội

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   04 322 428 35
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 0106954535

Công Ty Cổ Phần Bách Tùng Sơn La

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0912484347
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Mã số thuế: 5500541292

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Bảo Nam

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0903451965
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600191605

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH ĐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   +84
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Mã số thuế: 5600252488

CÔNG TY TNHH TM MẠNH THOAN

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0215 3951848
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600179245

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC NIN

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0945577899
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600178509

công ty tnhh tiến thành điện biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153927698
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600207372

Doanh Nghiệp Tư Nhân T&V

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153830888
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Mã số thuế: 5600177858

Công an tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153810252
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Mã số thuế: 5600189483

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153825672
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Mã số thuế: 0463930000000

Công ty TNHH TM và XD Nam Linh Trang

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0988867784
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600207083

Công ty TNHH Thương mại Hùng Khánh

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   02153868185
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600180025

Công ty Xăng dầu Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0215 3810 590
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Mã số thuế: 5600128113