Danh sách nhà phân phối xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH Thu Hường Mường Phăng

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600312313

Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Dầu Khí Hà Nội

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   04 322 428 35
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 0106954535

Công Ty Cổ Phần Bách Tùng Sơn La

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0912484347
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Mã số thuế: 5500541292

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Bảo Nam

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0903451965
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600191605

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH ĐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   +84
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Mã số thuế: 5600252488

CÔNG TY TNHH TM MẠNH THOAN

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0215 3951848
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600179245

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC NIN

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0945577899
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600178509