Danh sách nhà phân phối xăng dầu

Quận/huyện


CÔNG TY TNHH AN LỘC ĐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0946059116
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600325030

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASAHI ĐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0967 718686
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600320226

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUYẾT THẮNG ĐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600119599

CHI NHÁNH XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI KHU VỰC TÂY BẮC- CÔNG TY TNHH MTV TCT XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 0100108688-054

Doanh nghiệp tư nhân Nhất Trụ

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153780165
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Mã số thuế: 5600205135

Công ty TNHH Vũ Hà Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0947011368
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600297224

Công ty TNHH Xây dựng An Phong Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0982 399391
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600274178

Công ty TNHH TM và XD Sơn Trang

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0215 3813929
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600191690

CÔNG TY TNHH LỘC DƯƠNG ÐIỆN BIÊN

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0963419569
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600320018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kim Yến Tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153837345
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600237867

công ty tnhh tiến thành điện biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153927698
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600207372

Doanh Nghiệp Tư Nhân T&V

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153830888
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Mã số thuế: 5600177858

Công an tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153810252
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Mã số thuế: 5600189483

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153825672
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Mã số thuế: 0463930000000

Công ty TNHH TM và XD Nam Linh Trang

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0988867784
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600207083

Công ty Xăng dầu Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0215 3810 590
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Mã số thuế: 5600128113