Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas: Hùng Long

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Hùng
 •   Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8271185077
 • Ngày cấp: 01-04-2019
 • Ngày hết hạn: 01-04-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Xuân Hòa

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Tô Quang Điệp
 •   Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8118752823
 • Ngày cấp: 11-10-2019
 • Ngày hết hạn: 11-10-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Đặng Hạnh

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Đặng Thị Hanh
 •   Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8259970289
 • Ngày cấp: 03-08-2020
 • Ngày hết hạn: 03-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Vương Anh

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Vương Văn Cương
 •   Bản Mới 2, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 804884307
 • Ngày cấp: 06-08-2019
 • Ngày hết hạn: 06-08-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Tuyên Tươi

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Bùi Huy Tuyên
 •   Bản Huổi Thủng 2, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600192704
 • Ngày cấp: 06-08-2019
 • Ngày hết hạn: 06-08-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Dũng Hương

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Bùi Tiến Dũng
 •   Số Nhà 199c, Tổ 21, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 10-12-2018
 • Ngày hết hạn: 10-12-2028
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Ngô Văn Tiến

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phú Đạt Tỉnh Điện Biên
 •   SN 58, Tổ 16, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-01-2019
 • Ngày hết hạn: 15-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ Gas Đồng Đức Cường

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Đồng Đức Cường
 •   , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 2035/GCNĐĐKUBND
 • Ngày cấp: 08-12-2020
 • Ngày hết hạn: 08-12-2030
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas: Nguyễn Văn Thắng

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thắng
 •   Thôn 4, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 1537/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 15-09-2020
 • Ngày hết hạn: 15-09-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Thế Anh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Anh
 •   Thôn 3, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD: 62G0036951
 • Ngày cấp: 04-10-2019
 • Ngày hết hạn: 04-10-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Tống Văn Chung

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Tống Văn Chung
 •   Số nhà 66, tổ 14, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 24
 • Ngày cấp: 10-08-2020
 • Ngày hết hạn: 10-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Thu Hường Mường Phăng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Tống Thị Thu Hường
 •   Bản trung tâm, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-07-2020
 • Ngày hết hạn: 15-07-2030
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH Thương mại Mạnh Thoan

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Thoan
 •   Trung tâm I, Xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 25
 • Ngày cấp: 20-08-2020
 • Ngày hết hạn: 20-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Bùi Tiến Lâm

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Bùi Tiến Lâm
 •   Số nhà 66, tổ 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 26
 • Ngày cấp: 20-08-2020
 • Ngày hết hạn: 20-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Nguyễn Thanh Phòng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thanh Phòng
 •   Số nhà 55, tổ 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 29
 • Ngày cấp: 21-12-2020
 • Ngày hết hạn: 21-12-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Hoàng Văn Dũng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Dũng
 •   Số nhà 815, tổ 13, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 28
 • Ngày cấp: 18-11-2020
 • Ngày hết hạn: 18-11-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Lê Văn Trung

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Lê Văn Trung
 •   SN 157, Tổ 10, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 02-05-2020
 • Ngày hết hạn: 02-05-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Lộc Dương Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Đồng Thị Ánh
 •   Xã Nà Nhạn, Xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 05-03-2020
 • Ngày hết hạn: 05-03-2030
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Của gàng Gas Trần Thị Hiển

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Trần Thị Hiển
 •   Tổ 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 28-07-2020
 • Ngày hết hạn: 28-07-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Đoàn Văn Chiến

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Đoàn Văn Chiến
 •   Trung tâm I, Xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 02-05-2020
 • Ngày hết hạn: 02-05-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể