Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas Phạm Thị Kim Hương

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Phạm Thị Kim Hương
 •   Bản Mường Nhé, , Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 963a
 • Ngày cấp: 13-09-2021
 • Ngày hết hạn: 13-09-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Chu Văn Chiến

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Chu Văn Chiến
 •   Tổ Dân Phố Số 1, , Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 1086
 • Ngày cấp: 02-11-2021
 • Ngày hết hạn: 02-11-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Ngô Văn Tiến

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 • Chủ sở hữu: Ngô Văn Tiến
 •   số nhà 27, tổ dân phố số 6, , Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 1522/GCNĐĐK UBND
 • Ngày cấp: 06-10-2021
 • Ngày hết hạn: 06-10-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Phạm Hùng Thư

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Phạm Hùng Thư
 •   Khối Đồng Tâm, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 08
 • Ngày cấp: 24-03-2021
 • Ngày hết hạn: 24-03-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Đăng Hiệp

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Bùi Đăng Hiệp
 •   Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 01
 • Ngày cấp: 31-03-2021
 • Ngày hết hạn: 31-03-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Đào Văn Nam

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Đào Văn Nam
 •   bản Huổi Lóng, Xã Mùn Chung, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 07
 • Ngày cấp: 24-03-2021
 • Ngày hết hạn: 04-03-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   Bản Na Khoang, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 288
 • Ngày cấp: 02-03-2021
 • Ngày hết hạn: 02-03-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng kinh doanh Gas số 02

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Công ty TNHH TM&XD Phú Đạt Điện Biên
 •   Đội 4, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 287
 • Ngày cấp: 02-03-2021
 • Ngày hết hạn: 02-03-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng gas Tống Văn Chung

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Tống Văn Chung
 •   Số nhà 362 tổ 8, , Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 31
 • Ngày cấp: 12-03-2021
 • Ngày hết hạn: 12-03-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Tô Văn Trường

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Tô Văn Trường
 •   Số nhà 133 tổ 5, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 33
 • Ngày cấp: 27-04-2021
 • Ngày hết hạn: 27-04-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Nguyễn Duy Bình

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Duy Bình
 •   Bản Minh Thắng, Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62F8002203
 • Ngày cấp: 16-07-2021
 • Ngày hết hạn: 16-07-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Hùng Long

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Hùng
 •   Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8271185077
 • Ngày cấp: 01-04-2019
 • Ngày hết hạn: 01-04-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Xuân Hòa

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Tô Quang Điệp
 •   Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8118752823
 • Ngày cấp: 11-10-2019
 • Ngày hết hạn: 11-10-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Đặng Hạnh

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Đặng Thị Hanh
 •   Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8259970289
 • Ngày cấp: 03-08-2020
 • Ngày hết hạn: 03-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Vương Anh

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Vương Văn Cương
 •   Bản Mới 2, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 804884307
 • Ngày cấp: 06-08-2019
 • Ngày hết hạn: 06-08-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Tuyên Tươi

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Bùi Huy Tuyên
 •   Bản Huổi Thủng 2, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600192704
 • Ngày cấp: 06-08-2019
 • Ngày hết hạn: 06-08-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Dũng Hương

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Bùi Tiến Dũng
 •   Số Nhà 199c, Tổ 21, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 10-12-2018
 • Ngày hết hạn: 10-12-2028
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Ngô Văn Tiến

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phú Đạt Tỉnh Điện Biên
 •   SN 58, Tổ 16, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-01-2019
 • Ngày hết hạn: 15-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ Gas Đồng Đức Cường

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Đồng Đức Cường
 •   , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 2035/GCNĐĐKUBND
 • Ngày cấp: 08-12-2020
 • Ngày hết hạn: 08-12-2030
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas: Nguyễn Văn Thắng

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thắng
 •   Thôn 4, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 1537/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 15-09-2020
 • Ngày hết hạn: 15-09-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể