Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Công ty TNHH Thương mại Mạnh Thoan

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Thoan
 •   Trung tâm I xã Nà Tấu, Xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 25
 • Ngày cấp: 20-08-2020
 • Ngày hết hạn: 20-08-2020
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Bùi Tiến Lâm

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Bùi Tiến Lâm
 •   Số nhà 66 tổ 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 26
 • Ngày cấp: 20-08-2020
 • Ngày hết hạn: 20-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Nguyễn Thanh Phòng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thanh Phòng
 •   Số nhà 55 tổ 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 29
 • Ngày cấp: 21-12-2020
 • Ngày hết hạn: 21-12-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Hoàng Văn Dũng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Dũng
 •   Số nhà 815 tổ 13, , Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 28
 • Ngày cấp: 18-11-2020
 • Ngày hết hạn: 18-11-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Tống Văn Chung

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Tống Văn Chung
 •   Số nhà 66 tổ 14, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 24
 • Ngày cấp: 10-08-2020
 • Ngày hết hạn: 10-08-2020
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Tuần Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Ngô Quang Tuần
 •   Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 37/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 12-08-2020
 • Ngày hết hạn: 12-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Hùng Đăng

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Lương Xuân Hùng
 •   Bản Quyết Tiến, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 36/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 12-08-2020
 • Ngày hết hạn: 12-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Hà Chung

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Trần Quang Hà
 •   , Xã Ẳng Nưa, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 35/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 12-08-2020
 • Ngày hết hạn: 12-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Đại lý gas Mạnh Dung

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 • Chủ sở hữu: Mạnh Dung
 •   Số nhà 02, tổ dân phố 9, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng gas Hải Tươi

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 • Chủ sở hữu: Hải Tươi
 •   Số nhà 05, tổ dân phố số 7, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Sáu Linh

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   TDP Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Lê Thị Hằng

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 • Chủ sở hữu: Lê Thị Hằng
 •   TDP Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Vũ Hoàng

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Vũ Xuân Hoàng
 •   Tổ dân phố 8, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 22-07-2020
 • Ngày hết hạn: 22-07-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Cương Nhung

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Đoàn Kim Cương
 •   Tổ dân phố 8, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-03-2020
 • Ngày hết hạn: 18-02-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ Gas Hoàng Văn Vân

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Vân
 •   Tổ dân phố 7, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 09-12-2019
 • Ngày hết hạn: 09-12-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ Gas và Bếp gas Khánh Huyền

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Lò Văn Hội
 •   Bản chợ, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-01-2019
 • Ngày hết hạn: 11-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ LPG chai Gas Phạm Văn Hải

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Hải
 •   Tổ dân phố 5, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-01-2019
 • Ngày hết hạn: 11-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Kim Yến tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   Cửa hàng xăng dầu Na Sang, bản co Đứa, xã Na Sang, Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Đồng gia tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Đồng Đức Dũng
 •   , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Thế Anh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Anh
 •   Thông 3, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD: 62G0036951
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể