Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   Bản Na Khoang, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 288
 • Ngày cấp: 02-03-2021
 • Ngày hết hạn: 02-03-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng kinh doanh Gas số 02

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Công ty TNHH TM&XD Phú Đạt Điện Biên
 •   Đội 4, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 287
 • Ngày cấp: 02-03-2021
 • Ngày hết hạn: 02-03-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ Gas Đồng Đức Cường

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Đồng Đức Cường
 •   , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 2035/GCNĐĐKUBND
 • Ngày cấp: 08-12-2020
 • Ngày hết hạn: 08-12-2030
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas: Nguyễn Văn Thắng

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thắng
 •   Thôn 4, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 1537/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 15-09-2020
 • Ngày hết hạn: 15-09-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Thế Anh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Anh
 •   Thôn 3, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD: 62G0036951
 • Ngày cấp: 04-10-2019
 • Ngày hết hạn: 04-10-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Trần Nguyên Phúc

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Trần Nguyên Phúc
 •   , Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD:62G000142
 • Ngày cấp: 16-10-2019
 • Ngày hết hạn: 16-10-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể