Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Công ty TNHH Đồng gia tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Đồng Đức Dũng
 •   , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Thế Anh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Anh
 •   Thông 3, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD: 62G0036951
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Trần Nguyên Phúc

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Trần Nguyên Phúc
 •   , Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD:62G000142
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể