Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas Vũ Hoàng

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Vũ Xuân Hoàng
 •   Tổ dân phố 8, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 22-07-2020
 • Ngày hết hạn: 22-07-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Cương Nhung

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Đoàn Kim Cương
 •   Tổ dân phố 8, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-03-2020
 • Ngày hết hạn: 18-02-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ Gas Hoàng Văn Vân

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Vân
 •   Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 09-12-2019
 • Ngày hết hạn: 09-12-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ Gas và Bếp gas Khánh Huyền

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Lò Văn Hội
 •   Bản chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-01-2019
 • Ngày hết hạn: 11-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ LPG chai Gas Phạm Văn Hải

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Hải
 •   Tổ dân phố 5, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-01-2019
 • Ngày hết hạn: 11-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Sáu Linh

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 • Chủ sở hữu: NGUYỄN THỊ NHUẦN
 •   TDP Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 08-04-2019
 • Ngày hết hạn: 08-04-2029
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas Ngọn Lửa Thần

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 • Chủ sở hữu: Lê Thị Hằng
 •   TDP Thắng Lợi 2, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 13-03-2020
 • Ngày hết hạn: 13-03-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Vũ Thị Sáu

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Vũ Thị Sáu
 •   Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 875/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 09-09-2020
 • Ngày hết hạn: 09-09-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Đoàn Thị Nguyệt

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Đoàn Thị Nguyệt
 •   Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 870/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 09-09-2020
 • Ngày hết hạn: 09-09-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Lưu Xuân Công

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Lưu Xuân Công
 •   Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 876/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 09-09-2020
 • Ngày hết hạn: 09-09-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Tiến Đông

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Bùi Tiến Đông
 •   Bản Trống Sử B, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600217349
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Văn Doanh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Doanh
 •   Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD: 62H8000036
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Khương Thị Hoa

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Khương Thị Hoa
 •   Bản Suối Lư 1, Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000063
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Lại Thị Vân Anh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Lại Thị Vân Anh
 •   Bản Phì Nhừ B, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000125
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Văn Thêm

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thêm
 •   Bản kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000036
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Hoàng Văn Hiếu

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Hiếu
 •   Tổ 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000094
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Mạnh Duyên

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Mạnh
 •   Khối Thắng Lợi, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 04-05-2019
 • Ngày hết hạn: 04-05-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Tuyền Trang

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Trang
 •   Bản Chấng, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 20-05-2019
 • Ngày hết hạn: 20-05-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cty TNHHXD và TM Sơn Mận

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Đỗ Thị Mận
 •   Tổ 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600181036
 • Ngày cấp: 01-04-2019
 • Ngày hết hạn: 01-04-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Đại lý gas Mạnh Dung

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 • Chủ sở hữu: Mạnh Dung
 •   Số nhà 02, tổ dân phố 9, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 21-11-2018
 • Ngày hết hạn: 21-11-2028
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể