Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas: Bùi Văn Doanh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Doanh
 •   Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD: 62H8000036
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Khương Thị Hoa

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Khương Thị Hoa
 •   Bản Suối Lư 1, Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000063
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Lại Thị Vân Anh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Lại Thị Vân Anh
 •   Bản Phì Nhừ B, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000125
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Văn Thêm

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thêm
 •   Bản kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000036
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Hoàng Văn Hiếu

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Hiếu
 •   Tổ 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000094
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Mạnh Duyên

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Mạnh
 •   Khối Thắng Lợi, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 04-05-2019
 • Ngày hết hạn: 04-05-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Tuyền Trang

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Trang
 •   Bản Chấng, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 20-05-2019
 • Ngày hết hạn: 20-05-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cty TNHHXD và TM Sơn Mận

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Đỗ Thị Mận
 •   Tổ 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600181036
 • Ngày cấp: 01-04-2019
 • Ngày hết hạn: 01-04-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Đại lý gas Mạnh Dung

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 • Chủ sở hữu: Mạnh Dung
 •   Số nhà 02, tổ dân phố 9, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 21-11-2018
 • Ngày hết hạn: 21-11-2028
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng gas Hải Tươi

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 • Chủ sở hữu: Hải Tươi
 •   Số nhà 05, tổ dân phố số 7, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 27-12-2019
 • Ngày hết hạn: 27-12-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Văn Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Tuấn
 •   Bản Mới 1, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 03/GCNĐĐK/UBND
 • Ngày cấp: 26-10-2020
 • Ngày hết hạn: 26-10-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Trần Nguyên Phúc

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Trần Nguyên Phúc
 •   , Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD:62G000142
 • Ngày cấp: 16-10-2019
 • Ngày hết hạn: 16-10-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH TM & XD Phú Vui Quảng Lâm

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Lê Xuân Phú
 •   , Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600268061
 • Ngày cấp: 09-06-2020
 • Ngày hết hạn: 09-06-2030
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas: Lê Đình Du

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Lê Đình Du
 •   Khối Đoàn Kết, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62F8000769
 • Ngày cấp: 08-01-2021
 • Ngày hết hạn: 08-01-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Hoàng Hồng

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Hoàng Ngọc Hồng
 •   Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 02-10-2020
 • Ngày hết hạn: 02-10-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Triệu Yến

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Lò Văn Triệu
 •   , Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 16-07-2019
 • Ngày hết hạn: 16-07-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Ngọn lửa thần Hiền Hòa

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hòa
 •   , Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 24-05-2019
 • Ngày hết hạn: 24-05-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Hùng Đăng

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Lương Xuân Hùng
 •   Bản Quyết Tiến, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 36/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 12-08-2020
 • Ngày hết hạn: 12-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Hà Chung

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Trần Quang Hà
 •   , Xã Ẳng Nưa, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 35/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 12-08-2020
 • Ngày hết hạn: 12-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể