Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas: Nguyễn Đình Tuyên

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Tuyên
 •   Tổ 6, Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 6B80000101
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Trịnh Văn Khanh

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Trịnh Văn Khanh
 •   Tổ 4, Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 560021276
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Vũ Hồng Minh

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Vũ Hồng Minh
 •   Tổ 12, Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên , Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600213640
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Đặng Thị Hanh

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Đặng Thị Hanh
 •   Bản Nà Hỳ 3 – xã Nà Hỳ – Huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8259970289
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Huy Tuyên

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Bùi Huy Tuyên
 •   Bản Huổi Thủng 2 – xã Na Cô Sa – Huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600192704
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể