Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas: Bùi Đăng Hiệp

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Bùi Đăng Hiệp
 •   Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 01
 • Ngày cấp: 31-03-2021
 • Ngày hết hạn: 31-03-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Xuân Hòa

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Tô Quang Điệp
 •   Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8118752823
 • Ngày cấp: 11-10-2019
 • Ngày hết hạn: 11-10-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Đặng Hạnh

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Đặng Thị Hanh
 •   Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8259970289
 • Ngày cấp: 03-08-2020
 • Ngày hết hạn: 03-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Vương Anh

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Vương Văn Cương
 •   Bản Mới 2, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 804884307
 • Ngày cấp: 06-08-2019
 • Ngày hết hạn: 06-08-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Tuyên Tươi

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Bùi Huy Tuyên
 •   Bản Huổi Thủng 2, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600192704
 • Ngày cấp: 06-08-2019
 • Ngày hết hạn: 06-08-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Văn Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Tuấn
 •   Bản Mới 1, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 03/GCNĐĐK/UBND
 • Ngày cấp: 26-10-2020
 • Ngày hết hạn: 26-10-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể