Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas: Tô Quang Điệp

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Tô Quang Điệp
 •   Bản Nà Hỳ 3 – xã Nà Hỳ – Huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8118752823
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Vương Văn Cương

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Vương Văn Cương
 •   Bản Mới 2 – xã Chà Cang – Huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 804884307
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Đặng Thị Hanh

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Đặng Thị Hanh
 •   Bản Nà Hỳ 3 – xã Nà Hỳ – Huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8259970289
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Huy Tuyên

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Bùi Huy Tuyên
 •   Bản Huổi Thủng 2 – xã Na Cô Sa – Huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600192704
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể