Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas: Mạnh Duyên

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Mạnh
 •   Khối Thắng Lợi, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 04-05-2019
 • Ngày hết hạn: 04-05-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Tuyền Trang

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Trang
 •   Bản Chấng, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 20-05-2019
 • Ngày hết hạn: 20-05-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Lê Đình Du

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Lê Đình Du
 •   Khối Đoàn Kết, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62F8000769
 • Ngày cấp: 08-01-2021
 • Ngày hết hạn: 08-01-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Hoàng Hồng

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Hoàng Ngọc Hồng
 •   Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 02-10-2020
 • Ngày hết hạn: 02-10-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Triệu Yến

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Lò Văn Triệu
 •   , Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 16-07-2019
 • Ngày hết hạn: 16-07-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Ngọn lửa thần Hiền Hòa

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hòa
 •   , Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 24-05-2019
 • Ngày hết hạn: 24-05-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể