Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Công ty TNHH Sáu Linh

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   TDP Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Lê Thị Hằng

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 • Chủ sở hữu: Lê Thị Hằng
 •   TDP Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể