Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Công ty TNHH Sáu Linh

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 • Chủ sở hữu: NGUYỄN THỊ NHUẦN
 •   TDP Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 08-04-2019
 • Ngày hết hạn: 08-04-2029
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas Ngọn Lửa Thần

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 • Chủ sở hữu: Lê Thị Hằng
 •   TDP Thắng Lợi 2, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 13-03-2020
 • Ngày hết hạn: 13-03-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể