Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas: Khương Thị Hoa

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Khương Thị Hoa
 •   Bản Suối Lư 1, xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên , Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000063
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Lại Thị Vân Anh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Lại Thị Vân Anh
 •   Bản Phì Nhừ B, xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên , Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000125
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Tiến Đông

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Bùi Tiến Đông
 •   Bản Trống Sử B, xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên , Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600217349
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Văn Thêm

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thêm
 •   Bản kéo, xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên , Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000036
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Văn Doanh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Doanh
 •   Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD: 62H8000036
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Hoàng Văn Hiếu

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Hiếu
 •   Tổ 2, TT Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên , Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000094
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể