Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas: Trịnh Văn Khanh

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Trịnh Văn Khanh
 •   Tổ 4, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 560021276
 • Ngày cấp: 02-06-2020
 • Ngày hết hạn: 02-06-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Đình Tuyên

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Tuyên
 •   Tổ 6, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 6B80000101
 • Ngày cấp: 09-03-2020
 • Ngày hết hạn: 09-03-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Vũ Hồng Minh

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Vũ Hồng Minh
 •   Tổ 12, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600213640
 • Ngày cấp: 17-09-2019
 • Ngày hết hạn: 17-09-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể