Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Của gàng Gas Trần Thị Hiển

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Trần Thị Hiển
 •   Tổ 10 Phường Thanh Trường, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 28-07-2020
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Đoàn Văn Chiến

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Đoàn Văn Chiến
 •   TRung tâm I xã Nà Tấu, Xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 02-05-2020
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Lê Văn Trung

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Lê Văn Trung
 •   SN 157 Tổ 10 Phường Nam Thanh, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 02-05-2020
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Lộc Dương Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   Xã Nà Nhạn, Thành Phố Điện Biên Phủ, Xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 05-03-2020
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Thu Hường Mường Phăng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   Bản trung tâm xã Mường Phăng-TP Điện Biên Phủ, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-07-2020
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Nguyễn Quang Sức

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Sức
 •   SN 999 tổ 10 Phường Tân Thanh, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 20-11-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Hoàng Thị Vang

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Hoàng Thị Vang
 •   Tổ 1 xã Thanh Minh, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 12-11-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Nguyễn Danh Chương

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Danh Chương
 •   SN 321 tổ 12 Phường Him Lam, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 17-06-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Bùi Tiến Dũng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Bùi Tiến Dũng
 •   Số Nhà 199c Tổ 21 Phường Tân Thanh, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 10-12-2018
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Ngô Văn Thành

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Ngô Văn Thành
 •   SN 71 Tổ 5 Phường Tân Thanh, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-04-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Hoàng Văn Hợp

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Hợp
 •   SN 104 tổ 5 Phường Noong Bua, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 21-01-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Ngô Văn Tiến

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Ngô Văn Tiến
 •   SN 58 Tổ 16 Him Lam, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-01-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể