Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cty TNHHXD và TM Sơn Mận

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Đỗ Thị Mận
 •   Tổ 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600181036
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH TM & XD Phú Vui Quảng Lâm

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Lê Xuân Phú
 •   , Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600268061
 • Ngày cấp: 08-05-2013
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas: Bùi Văn Hùng

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Hùng
 •   Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8271185077
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể