Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas Phạm Thị Kim Hương

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Phạm Thị Kim Hương
 •   Bản Mường Nhé, , Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 963a
 • Ngày cấp: 13-09-2021
 • Ngày hết hạn: 13-09-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Chu Văn Chiến

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Chu Văn Chiến
 •   Tổ Dân Phố Số 1, , Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 1086
 • Ngày cấp: 02-11-2021
 • Ngày hết hạn: 02-11-2031
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Hùng Long

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Hùng
 •   Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8271185077
 • Ngày cấp: 01-04-2019
 • Ngày hết hạn: 01-04-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cty TNHHXD và TM Sơn Mận

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Đỗ Thị Mận
 •   Tổ 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600181036
 • Ngày cấp: 01-04-2019
 • Ngày hết hạn: 01-04-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH TM & XD Phú Vui Quảng Lâm

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Lê Xuân Phú
 •   , Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600268061
 • Ngày cấp: 09-06-2020
 • Ngày hết hạn: 09-06-2030
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH