Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Đại lý gas Mạnh Dung

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 • Chủ sở hữu: Mạnh Dung
 •   Số nhà 02, tổ dân phố 9, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng gas Hải Tươi

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 • Chủ sở hữu: Hải Tươi
 •   Số nhà 05, tổ dân phố số 7, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Sáu Linh

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   TDP Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Lê Thị Hằng

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 • Chủ sở hữu: Lê Thị Hằng
 •   TDP Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Vũ Hoàng

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Vũ Xuân Hoàng
 •   Tổ dân phố 8, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 22-07-2020
 • Ngày hết hạn: 22-07-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Cương Nhung

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Đoàn Kim Cương
 •   Tổ dân phố 8, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-03-2020
 • Ngày hết hạn: 18-02-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ Gas Hoàng Văn Vân

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Vân
 •   Tổ dân phố 7, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 09-12-2019
 • Ngày hết hạn: 09-12-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ Gas và Bếp gas Khánh Huyền

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Lò Văn Hội
 •   Bản chợ, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-01-2019
 • Ngày hết hạn: 11-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ LPG chai Gas Phạm Văn Hải

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Hải
 •   Tổ dân phố 5, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-01-2019
 • Ngày hết hạn: 11-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Kim Yến tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   Cửa hàng xăng dầu Na Sang, bản co Đứa, xã Na Sang, Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Đồng gia tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Đồng Đức Dũng
 •   , Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Thế Anh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Anh
 •   Thông 3, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD: 62G0036951
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Khương Thị Hoa

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Khương Thị Hoa
 •   Bản Suối Lư 1, xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên , Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000063
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Lại Thị Vân Anh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Lại Thị Vân Anh
 •   Bản Phì Nhừ B, xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên , Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000125
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Tiến Đông

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Bùi Tiến Đông
 •   Bản Trống Sử B, xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên , Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600217349
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Văn Thêm

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thêm
 •   Bản kéo, xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên , Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000036
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Văn Doanh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Doanh
 •   Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD: 62H8000036
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Hoàng Văn Hiếu

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Hiếu
 •   Tổ 2, TT Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên , Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 62H8000094
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của gàng Gas Trần Thị Hiển

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Trần Thị Hiển
 •   Tổ 10 Phường Thanh Trường, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 28-07-2020
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Tô Quang Điệp

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Tô Quang Điệp
 •   Bản Nà Hỳ 3 – xã Nà Hỳ – Huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8118752823
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể