Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas: Nguyễn Thế Anh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Anh
 •   Thôn 3, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD: 62G0036951
 • Ngày cấp: 04-10-2019
 • Ngày hết hạn: 04-10-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Tống Văn Chung

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Tống Văn Chung
 •   Số nhà 66, tổ 14, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 24
 • Ngày cấp: 10-08-2020
 • Ngày hết hạn: 10-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Thu Hường Mường Phăng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Tống Thị Thu Hường
 •   Bản trung tâm, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-07-2020
 • Ngày hết hạn: 15-07-2030
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH Thương mại Mạnh Thoan

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Thoan
 •   Trung tâm I, Xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 25
 • Ngày cấp: 20-08-2020
 • Ngày hết hạn: 20-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Bùi Tiến Lâm

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Bùi Tiến Lâm
 •   Số nhà 66, tổ 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 26
 • Ngày cấp: 20-08-2020
 • Ngày hết hạn: 20-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Nguyễn Thanh Phòng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thanh Phòng
 •   Số nhà 55, tổ 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 29
 • Ngày cấp: 21-12-2020
 • Ngày hết hạn: 21-12-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Hoàng Văn Dũng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Dũng
 •   Số nhà 815, tổ 13, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 28
 • Ngày cấp: 18-11-2020
 • Ngày hết hạn: 18-11-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Lê Văn Trung

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Lê Văn Trung
 •   SN 157, Tổ 10, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 02-05-2020
 • Ngày hết hạn: 02-05-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Lộc Dương Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Đồng Thị Ánh
 •   Xã Nà Nhạn, Xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 05-03-2020
 • Ngày hết hạn: 05-03-2030
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Của gàng Gas Trần Thị Hiển

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Trần Thị Hiển
 •   Tổ 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 28-07-2020
 • Ngày hết hạn: 28-07-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Đoàn Văn Chiến

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Đoàn Văn Chiến
 •   Trung tâm I, Xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 02-05-2020
 • Ngày hết hạn: 02-05-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Quang Vinh

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Sức
 •   SN 999, tổ 10, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 20-11-2019
 • Ngày hết hạn: 20-11-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Quyết Thắng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Hoàng Thị Vang
 •   Tổ 1, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 12-11-2019
 • Ngày hết hạn: 12-11-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Trình Anh

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Danh Chương
 •   SN 321, tổ 12, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 17-06-2019
 • Ngày hết hạn: 17-06-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Ngô Văn Thành

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Ngô Văn Thành
 •   SN 71, Tổ 5, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-04-2019
 • Ngày hết hạn: 15-04-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Hợp Phương

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Hợp
 •   SN 104, tổ 5, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 21-01-2019
 • Ngày hết hạn: 21-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Trịnh Văn Khanh

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Trịnh Văn Khanh
 •   Tổ 4, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 560021276
 • Ngày cấp: 02-06-2020
 • Ngày hết hạn: 02-06-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Đình Tuyên

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Tuyên
 •   Tổ 6, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 6B80000101
 • Ngày cấp: 09-03-2020
 • Ngày hết hạn: 09-03-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Vũ Hồng Minh

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Vũ Hồng Minh
 •   Tổ 12, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600213640
 • Ngày cấp: 17-09-2019
 • Ngày hết hạn: 17-09-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Tuần Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Ngô Quang Tuần
 •   Bản chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 37/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 12-08-2020
 • Ngày hết hạn: 12-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể