Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas Quang Vinh

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Sức
 •   SN 999, tổ 10, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 20-11-2019
 • Ngày hết hạn: 20-11-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Quyết Thắng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Hoàng Thị Vang
 •   Tổ 1, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 12-11-2019
 • Ngày hết hạn: 12-11-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Trình Anh

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Danh Chương
 •   SN 321, tổ 12, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 17-06-2019
 • Ngày hết hạn: 17-06-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Ngô Văn Thành

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Ngô Văn Thành
 •   SN 71, Tổ 5, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-04-2019
 • Ngày hết hạn: 15-04-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Hợp Phương

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Hợp
 •   SN 104, tổ 5, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 21-01-2019
 • Ngày hết hạn: 21-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Trịnh Văn Khanh

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Trịnh Văn Khanh
 •   Tổ 4, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 560021276
 • Ngày cấp: 02-06-2020
 • Ngày hết hạn: 02-06-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Đình Tuyên

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Tuyên
 •   Tổ 6, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 6B80000101
 • Ngày cấp: 09-03-2020
 • Ngày hết hạn: 09-03-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Vũ Hồng Minh

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 • Chủ sở hữu: Vũ Hồng Minh
 •   Tổ 12, Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600213640
 • Ngày cấp: 17-09-2019
 • Ngày hết hạn: 17-09-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Tuần Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Ngô Quang Tuần
 •   Bản chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 37/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 12-08-2020
 • Ngày hết hạn: 12-08-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Vũ Hoàng

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Vũ Xuân Hoàng
 •   Tổ dân phố 8, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 22-07-2020
 • Ngày hết hạn: 22-07-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Cương Nhung

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Đoàn Kim Cương
 •   Tổ dân phố 8, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-03-2020
 • Ngày hết hạn: 18-02-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ Gas Hoàng Văn Vân

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Vân
 •   Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 09-12-2019
 • Ngày hết hạn: 09-12-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ Gas và Bếp gas Khánh Huyền

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Lò Văn Hội
 •   Bản chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-01-2019
 • Ngày hết hạn: 11-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán lẻ LPG chai Gas Phạm Văn Hải

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Hải
 •   Tổ dân phố 5, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 11-01-2019
 • Ngày hết hạn: 11-01-2029
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Sáu Linh

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 • Chủ sở hữu: NGUYỄN THỊ NHUẦN
 •   TDP Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 08-04-2019
 • Ngày hết hạn: 08-04-2029
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas Ngọn Lửa Thần

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 • Chủ sở hữu: Lê Thị Hằng
 •   TDP Thắng Lợi 2, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 13-03-2020
 • Ngày hết hạn: 13-03-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Vũ Thị Sáu

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Vũ Thị Sáu
 •   Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 875/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 09-09-2020
 • Ngày hết hạn: 09-09-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Đoàn Thị Nguyệt

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Đoàn Thị Nguyệt
 •   Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 870/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 09-09-2020
 • Ngày hết hạn: 09-09-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Lưu Xuân Công

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Lưu Xuân Công
 •   Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 876/GCNDDK-UBND
 • Ngày cấp: 09-09-2020
 • Ngày hết hạn: 09-09-2030
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Bùi Tiến Đông

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 • Chủ sở hữu: Bùi Tiến Đông
 •   Bản Trống Sử B, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600217349
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể