Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas: Vương Văn Cương

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 • Chủ sở hữu: Vương Văn Cương
 •   Bản Mới 2 – xã Chà Cang – Huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 804884307
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Đoàn Văn Chiến

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Đoàn Văn Chiến
 •   TRung tâm I xã Nà Tấu, Xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 02-05-2020
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cty TNHHXD và TM Sơn Mận

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Đỗ Thị Mận
 •   Tổ 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600181036
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH TM & XD Phú Vui Quảng Lâm

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Lê Xuân Phú
 •   , Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 5600268061
 • Ngày cấp: 08-05-2013
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas: Bùi Văn Hùng

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Hùng
 •   Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: 8271185077
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Lê Văn Trung

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Lê Văn Trung
 •   SN 157 Tổ 10 Phường Nam Thanh, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 02-05-2020
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Lò Văn Triệu

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Lò Văn Triệu
 •   , Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Văn Hòa

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hòa
 •   , Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Thị Trang

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Trang
 •   Bản Chấng, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên , Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Lộc Dương Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   Xã Nà Nhạn, Thành Phố Điện Biên Phủ, Xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 05-03-2020
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Nguyễn Quang Mạnh

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Mạnh
 •   Khối Thắng Lợi, TT Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên , Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas: Trần Nguyên Phúc

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 • Chủ sở hữu: Trần Nguyên Phúc
 •   , Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký: MSKD:62G000142
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Thu Hường Mường Phăng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   Bản trung tâm xã Mường Phăng-TP Điện Biên Phủ, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-07-2020
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Nguyễn Quang Sức

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Sức
 •   SN 999 tổ 10 Phường Tân Thanh, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 20-11-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Hoàng Thị Vang

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Hoàng Thị Vang
 •   Tổ 1 xã Thanh Minh, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 12-11-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Nguyễn Danh Chương

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Danh Chương
 •   SN 321 tổ 12 Phường Him Lam, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 17-06-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Bùi Tiến Dũng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Bùi Tiến Dũng
 •   Số Nhà 199c Tổ 21 Phường Tân Thanh, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 10-12-2018
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Ngô Văn Thành

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Ngô Văn Thành
 •   SN 71 Tổ 5 Phường Tân Thanh, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-04-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Của hàng Gas Hoàng Văn Hợp

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Hợp
 •   SN 104 tổ 5 Phường Noong Bua, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 21-01-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Ngô Văn Tiến

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Chủ sở hữu: Ngô Văn Tiến
 •   SN 58 Tổ 16 Him Lam, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp: 15-01-2019
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể