Thư mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn Hà Nội 2023

Thư mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn Hà Nội 2023

       Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Thư mời tham gia Hội chợ triển lãm thương mại và Nông sản an toàn huyện Mộc Châu năm 2023

Thư mời tham gia Hội chợ triển lãm thương mại và Nông sản an toàn huyện Mộc Châu năm 2023

       Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ và các hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2023 tại thành phố Bắc Kạn

Mời tham gia Hội chợ và các hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2023 tại thành phố Bắc Kạn

        Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp - thương mại tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Mời tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp - thương mại tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

V/v mời tham gia Hội chợ Thương mại – Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023; Chương trình “Trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt” và Lễ hội Bia Hà Nội năm 2023

V/v mời tham gia Hội chợ Thương mại – Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023; Chương trình “Trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt” và Lễ hội Bia Hà Nội năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

 

Xem thêm

Tuần lễ giao dịch sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận

Tuần lễ giao dịch sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận

            Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết

Xem thêm

mời tham gia “Phiên chợ đặc sản, hàng quà tặng, thủ công mỹ nghệ, OCOP tại Hà Nội”

mời tham gia “Phiên chợ đặc sản, hàng quà tặng, thủ công mỹ nghệ, OCOP tại Hà Nội”

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình năm 2023

mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình năm 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia chuỗi Phiên chợ nông sản đặc sản vùng miền 2023

mời tham gia chuỗi Phiên chợ nông sản đặc sản vùng miền 2023

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Tây Nguyên - Đắk Nông 2023 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Tây Nguyên - Đắk Nông 2023 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm