Mời tham gia Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020 tại Vĩnh Long.

Mời tham gia Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020 tại Vĩnh Long.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia hội chợ triển lãm hàng Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2020

Mời tham gia hội chợ triển lãm hàng Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2020

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2020

Mời tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2020

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia “Hội chợ Công Thương khu vực miền Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2020

Mời tham gia “Hội chợ Công Thương khu vực miền Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2020

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm

Xây dựng và đề xuất chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2021

Xây dựng và đề xuất chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2021

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên thông báo xây dựng và đề xuất chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2021 

Xem thêm

Thông báo chương trình Xúc tiến thương mại năm 2020

Thông báo chương trình Xúc tiến thương mại năm 2020

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên thông báo chương trình Xúc tiến thương mại năm 2020

Xem thêm

Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020

Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm