Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Cửa hàng xăng dầu Quảng Lầm

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   01699993339
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Mã số thuế: 5600268061

Cửa hàng xăng dầu Xuân Lao

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0988867784
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600207083

Cửa hàng xăng dầu xã Tả Sìn Thàng

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0948543989
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600190658

Cửa hàng xăng dầu xã Xá Nhè

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0365 655 556
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600311849

Cửa hàng xăng dầu thị trấn Tủa Chùa

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   02153845234
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600296453

Cửa hàng xăng dầu Pa Ham

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0917336274
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600169374

Cửa Hàng Xăng Dầu Xã Nậm Nèn

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0982 399391
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600274178

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu - sản phẩm hóa dầu - gas hóa lỏng

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0988867784
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600207083

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0988867784
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600207083

Của hàng xăng dầu số 36

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   +84
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600158622

Cửa hàng Xăng dầu xã Mường Mùn

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0917336274
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600169374

Cửa hàng xăng dầu Si Pa Phìn

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   +84
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600158622

Của hàng xăng dầu Chiềng Sinh

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0947011368
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600297224

Cửa hàng xăng dầu số 4 - Nà Hỳ

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0215 3813929
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600191690

Cửa hàng xăng dầu xã Nà Nhạn

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0963419569
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600320018

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 01

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   02153862582
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600149730

Cửa hàng xăng dầu xã Thanh Chăn

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   02153837345
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600237867

Cửa hàng xăng dầu xã Mường Pồn

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   04 322 428 35
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 0106954535

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0903451965
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600191605

Cửa hàng xăng dầu C17

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0988867784
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 5600207083