Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Siêu thị Thế Giới Di Động Tủa Chùa

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   +84 1800 1060
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Công Ty TNHH Sơn Hạnh Tuần Giáo

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0914 972884
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Tô Quốc Sơn
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600234351

Công Ty Cổ Phần Cà Phê Điện Biên Phủ

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0386888686
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Phạm Tư Luân
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600265818

HỢP TÁC XÃ PHÁT HUY

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0367093342
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bạc Cầm Tươi
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600291783

HỢP TÁC XÃ PHA ĐIN

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0963130389
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Đinh Hữu Sửu
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600310299

HỢP TÁC XÃ THÀNH NAM

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0946830107
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Thành Nam
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600320177

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0869005966
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vàng A Tằng
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600328529

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUNG TRANG

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0393459785
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Giàng Thị Dung
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600326253

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÙN CHUNG

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0946449496
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Tuyến
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600327694

Hợp tác xã Anh Khoa

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0971614666
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Hoàng Tiến Đại
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã DV Thủy Lợi Quài Cang

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0359340089
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Biên
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Thủy sản Nậm Mức

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0328643046
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Thiên
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Công ty cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc Tế

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0912.259.179
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Nguyễn Quốc Tế
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 0108545986

Hợp tác xã Tân lập

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0914893898
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Mạnh Cường
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600173356

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG KHONG

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0394829288
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Cà Văn Kiết
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600326690

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI MƯỜNG MÙN

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0974197319
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Hồng Chuyên
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600325707

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0906212235
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Mai Thanh Hà
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600325270

HỢP TÁC XÃ NGỌC ANH

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0911032566
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Biên
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600330841

HỢP TÁC XÃ TRỒNG RỪNG - CÂY DƯỢC LIỆU PHÌNH SÁNG

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0396881336
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Giàng A Chu
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600327285

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và DVTH Hiếu Hưởng

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0971786286
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Đỗ Thế Chinh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600342237