Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Hợp tác xã Phong Phú

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0917010022
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Ngô Phạm Phong
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Thanh Phong

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0852071993
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: 0852071993 Lò Thị Hảo
 • Kênh phân phối: Sản xuất

HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0397450819
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Màng Văn Niêm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600314920

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hoàng Tấm

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0983319736
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Khoàng Văn Tấm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600321815

HỢP TÁC XÃ HÙNG CƯỜNG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0984664999
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Hữu Khoa
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600290758

HỢP TÁC XÃ KIÊN TRUNG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0383205084
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Trung Kiên
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600324044

Hợp tác xã Hiền Long Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0916644176
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Thị Hiền
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

HỢP TÁC XÃ MINH DŨNG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0975779185
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bùi Quốc Toản
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600326997

HỢP TÁC XÃ TRUNG THÀNH

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0932286702
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Điêu Đức Cường
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600319277

Hợp tác xã Thủy sản Mường Phăng Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0915.645.063
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Văn Công
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600329571

Hợp tác xã NN Mường Mươn

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   096367268
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Tình
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600325866

Hợp tác xã Tân lập

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0914893898
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Mạnh Cường
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600173356

HTX Nông Lâm Nghiệp Và Dịch Vụ Na Cô Sa

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0943400177
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bùi Văn Tiến
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600294921

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG KHONG

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0394829288
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Cà Văn Kiết
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600326690

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI MƯỜNG MÙN

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0974197319
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Hồng Chuyên
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600325707

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0906212235
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Mai Thanh Hà
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600325270

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG RỪNG CHÀ NƯA

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0914470918
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: TAO VĂN VIN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600322382

HỢP TÁC XÃ NGỌC ANH

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0911032566
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Biên
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600330841

HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN CHÀ CANG

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0949075949
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Pòong Văn Phong
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600323749

HỢP TÁC XÃ TRỒNG RỪNG - CÂY DƯỢC LIỆU PHÌNH SÁNG

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0396881336
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Giàng A Chu
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600327285