Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hoàng Tấm

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0983319736
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Khoàng Văn Tấm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600321815

HỢP TÁC XÃ HÙNG CƯỜNG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0984664999
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Hữu Khoa
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600290758

HỢP TÁC XÃ KIÊN TRUNG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0383205084
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Trung Kiên
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600324044

Hợp tác xã Hiền Long Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0916644176
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Thị Hiền
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

HỢP TÁC XÃ TRUNG THÀNH

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0932286702
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Điêu Đức Cường
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600319277

Hợp tác xã Thủy sản Mường Phăng Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0915.645.063
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Văn Công
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600329571

Hợp tác xã NN Mường Mươn

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   096367268
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Tình
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600325866

HTX Nông Lâm Nghiệp Và Dịch Vụ Na Cô Sa

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0943400177
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bùi Văn Tiến
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600294921

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG RỪNG CHÀ NƯA

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0914470918
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: TAO VĂN VIN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600322382

HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN CHÀ CANG

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0949075949
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Pòong Văn Phong
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600323749

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG-DỊCH VỤ MƯỜNG TOONG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0944441897
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Khoàng Văn Cớm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600296527

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ SÍN THẦU

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0964999990
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Pờ Dân Sinh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600330369

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP MƯỜNG NHÉ

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0869066916
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Ngô Văn Nam
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600325288

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP LAY NƯA

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0383560154
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Điêu Văn Oai
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600204903

Hợp Tác Xã Hoàng Dũng

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   02153852257
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Năm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600239487

Hợp tác xã TMDV&XD Hồng Duyên

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0983118809
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bùi Xuân Kiên
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600291737

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0913668333
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Minh Đức
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600229464

Hợp Tác Xã Sơn Hải

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0943526031
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lù Văn Túng
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600292145

Hợp tác xã nông sản thực phẩm Hoàng Hà

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0916.392.834
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Phạm Đào Ước(Hà)
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600293565

HỢP TÁC XÃ AN BÌNH

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0912121668
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Trung Cao
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600297312