Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công ty TNHH 565 Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84961516888
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Phạm Thị Hải Nga
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600282323

Công Ty TNHH Việt Mận

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +842153827318
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Vũ Thị Mận
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600248001

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cát Lợi

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +842153825368
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Đào Văn Phong
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600177343

Công ty cổ phần xi măng Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84386635550
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Thịnh
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600177368

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +842303824465
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Nguyễn Đức Thọ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600100566

Công Ty TNHH Thương mại số 1 Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +840393649568
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Trần Thị Kim Phú
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600121446

Doanh nghiệp tư nhân Đức Thụy Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +840915137706
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Ý
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600277323

Doanh nghiệp TM&XD Thịnh Vượng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0989192026
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: Nguyễn Đức Vượng
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600102718

Doanh nghiệp tư nhân Ngô Thanh Chi

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0912131261
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: Ngô Thanh Chi
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600171133

Cty TNHH TM&DV Đại Dương Xanh ĐB

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +840388146.459
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Mai Ngọc Thúy
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600291215

Công ty Cổ phần Giống Nông Nghiệp Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153824923
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Phạm Ngọc Toàn
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600100478

Doanh nghiệp thương mại tư nhân Lâm hạ

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +8402153925270
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: Hồ Diên Lâm
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600173074

Doanh nghiệp Thương mại tư nhân Huệ giang

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153825963
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Huệ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600250473

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0989192066
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Phú Mỹ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600192091

DNTM TN Tiền Giang

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: Tăng Văn Giang
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600145704

Công ty cổ phần Bia & Kinh doanh tổng hợp Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   02153825885
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Biên
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   ttxttmdienbien@gmail.com
 •   +8479711780
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Người đại diện: Trịnh Huy Đông
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600226720

Công ty cổ phần Công nghệ nông lâm Mường Phăng

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84 215 3828 698
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600184573

Chi nhánh C.ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Tam Hiệp tại tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Lê Anh Tuấn
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 0101324240-001

Siêu thị Thế Giới Di Động Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn