Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


HTX Nông Lâm Nghiệp Và Dịch Vụ Na Cô Sa

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0943400177
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bùi Văn Tiến
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600294921

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG RỪNG CHÀ NƯA

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0914470918
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: TAO VĂN VIN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600322382

HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN CHÀ CANG

 • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
 •   0949075949
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Pòong Văn Phong
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600323749