Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công ty cổ phần Cao su cà phê Mường Thanh Điên Biên

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   02153865133
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Giang
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600268181

Cửa hàng vật tư nông nghiệp Mường Ảng thuộc Công Ty CP Vật tư nông nghiệp tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   02153735520
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Lê Thị Mai
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600127938

Siêu thị Thế Giới Di Động Mường Ảng

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   +84 1800 1060
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Công Ty TNHH Sản Xuất Nông Nghiệp Sạch Mường Ảng

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0967290780
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Lục Văn Thìn
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600293149

Công Ty TNHH Cà Phê Đại Bách

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0915485368
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Phùng Bá Năm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600182086

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải An

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0972089888
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Trương Văn An
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600196459

Hợp tác xã Hoàng Anh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0979859579
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lường văn Lai
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600318428

Hợp tác xã Tiên Tiến

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   01289109547
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Khụt
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Cà phê Tiến Thành

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0332.849762
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lường Thị Lanh
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Nông lâm Mường Xanh

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0973300922
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần xuân Định
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Đổi Mới

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   01252755726
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lù Văn Tuấn
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Hợp Sức

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0393.090.158
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Tòng Văn Quân
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Tuấn Anh

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0965850079
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Thanh Thuận
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Liên Minh

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0943.579.782
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: 0943.579.782
 • Kênh phân phối: Sản xuất

HỢP TÁC XÃ HÙNG CƯỜNG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0984664999
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Hữu Khoa
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600290758

Hợp tác xã Dân chủ ẳng Cang

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0339.516542
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Dương
 • Kênh phân phối: Sản xuất

HỢP TÁC XÃ MINH DŨNG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0975779185
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bùi Quốc Toản
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600326997

Hợp tác xã Quang Đức Mường Ảng

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0962886875
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Thắm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600314656

Cơ Sở chế Biến Cafe Hà Chung

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0943011696
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Hà Chung
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ