Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công Ty TNHH Cà Phê Đại Bách

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0915485368
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phùng Bá Năm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Công ty trách nhiệm hữu hạn khánh ngân điện biên

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   02153845422
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: LÊ ĐỨC SỸ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600232065

Công Ty TNHH trà Phan Nhất

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0912600113
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phan Trọng Nhất
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

HTX NÔNG CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MƯỜNG NHÀ

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0379711866
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Đặng Văn Cao
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600325785

Công ty TNHH Kim Oanh Tủa Chùa

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0985702833
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Phạm Thị Oanh
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600287681

Công Ty TNHH Phát Triển Và Ứng Dụng Công Nghệ Sạch Phụng Thiên Tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84 91 935 28 99
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Hoàng Thị Hương
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Mắc Ca Và Giống Cây Lâm Nghiệp Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84 94 715 12 88
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Phạm Duy Bình
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Công Ty TNHH Lâm Giang Tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84 91 251 80 06
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TOÀN HƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0986286999
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Hoàng Thị Hương
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600326718

Công Ty Cổ Phần Cà Phê Điện Biên Phủ

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0386888686
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phạm Tư Luân
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600265818

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải An

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0972089888
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Trương Văn An
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600196459

Công Ty TNHH Sơn Hạnh Tuần Giáo

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0914 972884
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Tô Quốc Sơn
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600234351

Nam Thanh Computer

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0947358063
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phạm Tuấn Vũ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 8432680011

Công ty cổ phần dược phương thảo

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   +84 215 3824 445
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Phạm Văn Dũng
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã nông sản thực phẩm Mường Thanh Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0333018883
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Ngọc Anh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600269298

Hợp Tác Xã Ong Mật Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0985.676111
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Tiến Đạt
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Nông sản Hữu Cơ Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0964.828.899
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Thủy
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600276249

HTX NÔNG - LÂM THÚY HƯỜNG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0977659190
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vũ Xuân Hợp
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600325175

Hợp Tác xã Dứa Háng Lìa Mường Chà

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0932257738
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Ly A Kỷ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: VietGAP-TT-13-04

Hợp tác xã Lâm nghiệp Tân Tiến Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0912575491
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Bá Quảng
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ