Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Hợp tác xã Ngọc Nam Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0983861401
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Ngô Thị Nụ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Vận Chuyển khách,HH và DV

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0912035506
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Đức Minh
 • Kênh phân phối: Bán buôn

HỢP TÁC XÃ PHÁT HUY

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0367093342
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bạc Cầm Tươi
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600291783

Hợp tác xã Hậu Mai

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0932344299
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Hậu
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

HTX NÔNG - LÂM THÚY HƯỜNG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0977659190
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vũ Xuân Hợp
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600325175

Hợp tác xã Hoàng Anh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   0979859579
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lường văn Lai
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600318428

HỢP TÁC XÃ PHA ĐIN

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0963130389
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Đinh Hữu Sửu
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600310299

HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG 96

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0365.935.393
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vừ A Cháy
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600304552

HỢP TÁC XÃ THÀNH NAM

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0946830107
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Thành Nam
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600320177

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0869005966
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vàng A Tằng
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600328529

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUNG TRANG

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0393459785
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Giàng Thị Dung
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600326253

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÙN CHUNG

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0946449496
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Tuyến
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600327694

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG LẦU SAY

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0853604416
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lầu A Say
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600326267

Hợp tác xã Hải Đăng 86

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0368085440
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Lả
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600325778

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CCO ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0338921606
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Việt Hùng
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600324566

HỢP TÁC XÃ THÀNH LONG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0973655087
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: 0973655087
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600239254

Hợp tác xã NN DV Na Lay

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0366324589
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Điêu Văn Châu
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Thái Thành Điện Biên

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0982487171
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Cao Thị Hồng Thắm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600323812

Hợp tác xã Tân Phát

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0943366381
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Quàng Văn Nhất
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Tiên Tiến

 • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
 •   01289109547
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Khụt
 • Kênh phân phối: Sản xuất