Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG 96

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0365.935.393
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vừ A Cháy
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600304552

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG LẦU SAY

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0853604416
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lầu A Say
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600326267

Hợp tác xã Hải Đăng 86

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0368085440
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Lả
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600325778

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CCO ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0338921606
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Việt Hùng
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600324566

HỢP TÁC XÃ THÀNH LONG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0973655087
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: 0973655087
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600239254

Hợp tác xã SX Rượu Pê Mông

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0376057941
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: 0376057941
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Chợ Suối Lư

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0352523054
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vương Thị Bắc
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Quang Minh

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0968144409
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vũ Thị Ninh
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Phong Phú

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0917010022
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Ngô Phạm Phong
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Hợp tác xã Thanh Phong

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0852071993
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: 0852071993 Lò Thị Hảo
 • Kênh phân phối: Sản xuất

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VẠN PHÁT

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0888198979
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Quàng Văn Tuấn
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600326034

HỢP TÁC XÃ QUANG VINH P&T

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0855572419
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Quàng Thị Toa
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600326517

HỢP TÁC XÃ THÀNH LUÂN

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0942.952.559
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Ngọc Ánh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600293822

Hợp tác xã Phương Tụ

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0973655088
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Đỗ văn Tụ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600330785

Hợp tác xã Nông nghiệp H&T

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0942451302
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vàng A Sùng
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600330640