Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công ty TNHH TM & DV Nam Lam ĐB

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0917623035
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Nam
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600286254

Công ty TNHH Lâm Sản Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0215 3959688
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Trần Đức Tân
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600286896

Công ty CP Xi măng Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0386635550
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Thịnh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600177368

Hợp tác xã Tâm Thiện

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0986.020.036
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Thị Hương Quế
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600331436

Hợp Tác Xã Ong Mật Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0985.676111
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Tiến Đạt
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600324573

Hợp tác xã Dịch vụ NN Mường Lói

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0978807886
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Pham Cao Hữu
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600431829

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TOÀN HƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0986286999
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Hoàng Thị Hương
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600326718

HTX NÔNG - LÂM THÚY HƯỜNG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0977659190
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vũ Xuân Hợp
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600325175

Hợp tác xã Dứa Mường Nhà

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0982796816
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Thào A Giàng
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600341120

Hợp tác xã Nông lâm sản Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0796583033
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Phan Ngọc Anh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600341868

Hợp tác xã Dv tổng hợp NN Thanh Xương

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0916960264
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Bun
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã SX vật liệu XD Hà Nam Bình Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Hoà
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Thổ cẩm Lào Na Sang II

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0988631817
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Thong
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 600270423

Hợp tác xã DV NN- XDTH Xã Nọong Hẹt

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0985084144
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Thế Võ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Khai Thác vật liệu Xuân Chính

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0912.524.008
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Dương Đức Chính
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Khai Thác vật liệu Xuân Chính

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0912.524.008
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Dương Đức Chính
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Thanh Yên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0916537035
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Quản Bá Tới
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600278863

Hợp tác xã Việt Hoàng Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0832269058
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Phạm Văn Cường
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600217934

Hợp tác xã TM & DV Mạnh Hùng

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0947049167
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Đức Mạnh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600252216

Hợp tác xã Thành An

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0973325305
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Thành An
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600269516