Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công ty CP Xi măng Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   +84 386 635 550
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Công ty TNHH Lâm Sản Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0215 3959688
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Trần Đức Tân
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600286896

Công ty TNHH TM & DV Nam Lam ĐB

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   +840917623035
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Nam
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Công ty cổ phần Công nghệ nông lâm Mường Phăng

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   +84 215 3828 698
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600184573

HTX NÔNG CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MƯỜNG NHÀ

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0379711866
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Đặng Văn Cao
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600325785

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TOÀN HƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0986286999
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Hoàng Thị Hương
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600326718

Hợp Tác Xã Ong Mật Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0985.676111
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Tiến Đạt
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

HTX NÔNG - LÂM THÚY HƯỜNG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0977659190
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vũ Xuân Hợp
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600325175

Hợp Tác xã Dứa Háng Lìa Mường Chà

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0932257738
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Ly A Kỷ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: VietGAP-TT-13-04

Hợp Tác xã Dứa Háng Lìa Mường Chà

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0932257738
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Ly A Kỷ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: VietGAP-TT-13-04

Hợp tác xã Lâm nghiệp Tân Tiến Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0912575491
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Bá Quảng
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Hậu Mai

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0932344299
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Hậu
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

HỢP TÁC XÃ NA SANG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0349055568
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Thanh Tâm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600297707

Hợp tác xã Đại Quang

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0949771512
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Quàng Văn Thương
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Trang trại sinh thái Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0986628999
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600303982

Hợp tác xã Thuỷ sản DV tổng hợp Nà Tấu

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0984192506
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Nọi
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Rau An toàn Pom Lót

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0987956975
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã DVNN Noong Ứng

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0779205005
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Phóng
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã NN Công nghệ cao Bản Mé

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0354163232
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Nam
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600316050

Hợp tác xã DVTM Nông Nghiệp

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0973153050
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Hải Anh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ