Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công ty CP Xi măng Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0386635550
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Thịnh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600177368

Công ty TNHH TM & DV Nam Lam ĐB

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0917623035
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Nam
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600286254

Công ty TNHH Lâm Sản Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0215 3959688
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Trần Đức Tân
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600286896

Hợp Tác Xã Ong Mật Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0985.676111
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Tiến Đạt
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600324573

HTX NÔNG CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MƯỜNG NHÀ

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0379711866
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Đặng Văn Cao
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600325785

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TOÀN HƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0986286999
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Hoàng Thị Hương
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600326718

HTX NÔNG - LÂM THÚY HƯỜNG

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0977659190
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vũ Xuân Hợp
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600325175

Hợp tác xã Dịch vụ NN Thanh Nưa

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   839600092
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Ngọc Bá
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600190922

Hợp tác xã Dv tổng hợp NN Thanh Xương

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0916960264
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Bun
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã SX vật liệu XD Hà Nam Bình Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Hoà
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Thổ cẩm Lào Na Sang II

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0988631817
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Thong
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 600270423

Hợp tác xã DV NN- XDTH Xã Nọong Hẹt

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0985084144
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Thế Võ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Khai Thác vật liệu Xuân Chính

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0912.524.008
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Dương Đức Chính
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Khai Thác vật liệu Xuân Chính

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0912.524.008
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Dương Đức Chính
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Việt Hoàng Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0832269058
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Phạm Văn Cường
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600217934

Hợp tác xã TM & DV Mạnh Hùng

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0947049167
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Đức Mạnh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600252216

Hợp tác xã Thuỷ sản Hương Phú

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0984.284.336
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lộ Thị Hương
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600251660

Hợp tác xã Thành An

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0973325305
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Thành An
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600269516

Hợp tác xã Thêu dệt Thổ cẩm dân tộc thái

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0843778022
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vì Thị Phong
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Hợp tác xã Hải Hà

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0336376999
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vũ Thị Hà
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ