Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Hợp tác xã NN DV Na Lay

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0366324589
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Điêu Văn Châu
 • Kênh phân phối: Sản xuất

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP LAY NƯA

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0383560154
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Điêu Văn Oai
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600204903

Hợp Tác Xã Hoàng Dũng

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   02153852257
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Năm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600239487

Hợp tác xã TMDV&XD Hồng Duyên

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0983118809
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bùi Xuân Kiên
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600291737

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0913668333
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Minh Đức
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600229464

Hợp Tác Xã Sơn Hải

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0943526031
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lù Văn Túng
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600292145

HỢP TÁC XÃ AN BÌNH

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0912121668
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Trung Cao
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600297312

HTX XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN DẬU PHÁT

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0984045269
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Xuân Dậu
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600242874

Hợp tác xã Nông Nghiệp Sông Đà Thị Xã Mường Lay

 • Quận/huyện: Thị Xã Mường Lay
 •   0948093909
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lường Văn Vóong
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 2600987991