Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công ty trách nhiệm hữu hạn khánh ngân điện biên

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   02153845422
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: LÊ ĐỨC SỸ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600232065

Công ty TNHH Kim Oanh Tủa Chùa

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0985702833
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Phạm Thị Oanh
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600287681

Hợp tác xã Tân Phát

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0943366381
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Quàng Văn Nhất
 • Kênh phân phối: Sản xuất

HỢP TÁC XÃ LONG ANH

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0328610892
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bùi Quý Mão
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600318435

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG BÁNG

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0364439026
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Phạm Thị Út Mai
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600326186

Hợp tác xã H'mông

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0964589789
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Dương Anh Văn
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn

Công ty TNHH Hương Linh tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0339502207
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Hương Linh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600320321