Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công ty TNHH Sơn Nhị Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0916587896
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Chu Văn Sơn
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600210375

Công ty cổ phần cao su Mường nhé

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0904129189
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: ĐỖ ANH MINH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600269153

Hợp tác xã Gai Xanh Mường Nhé

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0972698389
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trịnh Xuân Phùng
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 20307000009

Hợp tác xã Dịch vụ trồng và chế biến quế SimA2

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0877954648
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Giàng A Vả
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 620307000013

Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tá Miếu

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0988731132
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Nem
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 620307000011

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG-DỊCH VỤ MƯỜNG TOONG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0944441897
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Khoàng Văn Cớm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600296527

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ SÍN THẦU

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0964999990
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Pờ Dân Sinh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600330369

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP MƯỜNG NHÉ

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0869066916
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Ngô Văn Nam
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5600325288

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Suối Voi Mường Nhé

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0963231283
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Nguyễn Ngọc Tú
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600330337

Hợp tác xã Nông nghiệp Huấn Loan

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   979540234
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Trần Văn Huấn
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 620307000010

Hợp tác xã Dịch vụ trồng và chế biến quế Huổi Pinh

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0337533607
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Giàng A Tủa
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 620307000012

Hợp tác xã DV&SX NN Hà Ân

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0989386589
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bùi Văn Liên
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 620307000006

Hợp tác xã DVNN tổng hợp Hải Hà

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0984075675
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Phạm Văn Hải
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 620307000007

Hợp tác xã DV Mắc Ca Sín Thầu

 • Quận/huyện: Huyện Mường Nhé
 •   0379788110
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lỳ Trùy Long
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 620307000008