Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0397450819
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Màng Văn Niêm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600314920

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hoàng Tấm

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0983319736
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Khoàng Văn Tấm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600321815

HỢP TÁC XÃ KIÊN TRUNG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0383205084
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Trung Kiên
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600324044

HỢP TÁC XÃ TRUNG THÀNH

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0932286702
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Điêu Đức Cường
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600319277

Hợp tác xã NN Mường Mươn

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   096367268
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Tình
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600325866

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Mường Lay

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Điêu Thị Thanh
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600128032