Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Hợp Tác xã Dứa Háng Lìa Mường Chà

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0932257738
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Ly A Kỷ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: VietGAP-TT-13-04

Hợp Tác xã Dứa Háng Lìa Mường Chà

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0932257738
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Ly A Kỷ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: VietGAP-TT-13-04

HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0397450819
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Màng Văn Niêm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600314920

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hoàng Tấm

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0983319736
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Khoàng Văn Tấm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600321815

HỢP TÁC XÃ KIÊN TRUNG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0383205084
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Trung Kiên
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600324044

HỢP TÁC XÃ TRUNG THÀNH

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0932286702
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Điêu Đức Cường
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600319277

Hợp tác xã NN Mường Mươn

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   096367268
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lò Văn Tình
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 5600325866

HỢP TÁC XÃ NA SANG

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   0349055568
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Thanh Tâm
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600297707

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Mường Lay

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   +84
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Điêu Thị Thanh
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600128032