Thay đổi thời gian tổ chức Hội chợ thương mại và Triển lãm thành tựu Kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình

Thay đổi thời gian tổ chức Hội chợ thương mại và Triển lãm thành tựu Kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo đến quý đơn vị.

Xem thêm

Hội chợ thương mại và Triển lãm thành tựu Kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình 2022

Hội chợ thương mại và Triển lãm thành tựu Kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình 2022

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Xem thêm

Mời tham gia Lễ hội trái cây năm 2021

Mời tham gia Lễ hội trái cây năm 2021

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia.

Xem thêm

Dừng tổ chức Hội chợ Công thương khu vực Đông Bắc-Bắc Kạn năm 2021

Dừng tổ chức Hội chợ Công thương khu vực Đông Bắc-Bắc Kạn năm 2021

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo việc dừng tổ chức Hội chợ Công thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn năm 2021 tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết.

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Làng nghề và các sản phẩm OCOP Việt Nam Trực tuyến – năm 2021

Mời tham gia Hội chợ Làng nghề và các sản phẩm OCOP Việt Nam Trực tuyến – năm 2021

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia.

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2021

Mời tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2021

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên nhận được thư mời số 355/TTXT&PTCT-XTTM ngày 15/11/2021 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về việc mời tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2021.

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2021.

Mời tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2021.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên nhận được văn bản số 1377/SCTXTTM ngày 9 tháng 11 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Thái Bình về việc mời tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2021.

Xem thêm

V/v hủy tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc với nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức XTTM

V/v hủy tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc với nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức XTTM

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên nhận được văn bản số 3078/XTTM-XTĐT ngày 08/11/2021 của Cục Xúc tiến thương mại như sau:

Xem thêm

Mời tham gia Chương trình Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc với nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

Mời tham gia Chương trình Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc với nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia .

Xem thêm

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên năm 2021.

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên năm 2021.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm