Xây dựng và đề xuất chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2021

Xây dựng và đề xuất chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2021

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên thông báo xây dựng và đề xuất chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2021 

Xem thêm

Thông báo chương trình Xúc tiến thương mại năm 2020

Thông báo chương trình Xúc tiến thương mại năm 2020

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên thông báo chương trình Xúc tiến thương mại năm 2020

Xem thêm

Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020

Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Xem thêm