Danh sách chợ

Quận/huyện


Chợ Thị trấn Mường Chà

  • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 1000 m2