Danh sách chợ

Quận/huyện


Chợ Chà Cang

  • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 15000 m2

Chợ Vàng Lếch

  • Quận/huyện: Huyện Nậm Pồ
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 500 m2