Danh sách chợ

Quận/huyện


Chợ Trung Tâm Thị Trấn Tuần Giáo

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Hạng chợ: Hạng II
 • Loại hình: Chợ đầu mối
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 10000 m2

Chợ thị tứ Mùn Chung

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ đầu mối
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 5000 m2

Chợ thị tứ Minh Thắng

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ đầu mối
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 10000 m2