Danh sách chợ

Quận/huyện


Chợ Trung Tâm Thị Trấn Tuần Giáo

  • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
  • Hạng chợ: Hạng II
  • Loại hình: Chợ đầu mối
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 10000 m2