Danh sách chợ

Quận/huyện


Chợ Búng Lao

  • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ đầu mối
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 5000 m2

Chợ Trung tâm huyện Mường Ảng

  • Quận/huyện: Huyện Mường Ảng
  • Hạng chợ: Hạng II
  • Loại hình: Chợ đầu mối
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 5000 m2